2023. június
Hírek
A Hetedik hetedik havi rendezvénye

A Hetedik hetedik havi rendezvénye július 8-án a Bonyai étteremben (Budapest, III. Reményi Ede utca 3.) 15h - 18h-ig kerül megrendezésre.

A Hetedik hetedik havi összejövetele nem más, mint egy nyári irodalmi matiné, sok kellemes zenével és felolvasással.
A zenét az Önként és Dalolva Társulat, valamint Végh Gyula szolgáltatják.
A felolvasást Gyulay Zsuzsa Radnóti díjas előadó, és Osváth Georgina végzik.
A felolvasandót pedig az újra megjelenő nyomtatott folyóiratunk első lapszámából válogatjuk össze! A Hetedik: Irodalom a javából! Ismerd meg az ismeretlen irodalmat!

 

A Hetedik irodalmi pályázata férfiak számára


(A képet MI generálta)

Irodalmi pályázat férfiak számára

A Hetedik Folyóirat és Alkotóközösség pályázatot hirdet férfiak számára.
A tervezett eredményhirdetést 2023. november 19., a nemzetközi férfinap közelében kívánjuk megtartani.
A pályázat az előző félévben lezajlott, nőket megszólító projektünk tükörképe kíván lenni.
A pályázat hívószava: a férfi.

"Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk"
                                   József Attila: Thomas Mann üdvözlése

Részvételi feltételek:

A pályázaton részt vehet minden magyar nyelven író szerző, aki férfinak vallja magát.
A pályázatra egy szerző legfeljebb három pályaművet küldhet.
A pályázatra küldhető művek maximális terjedelme: művenként 3 oldal, A4-es formátumban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközökkel és margókkal.
A pályázatra még sem nyomtatásban, sem online nem publikált művek küldhetők. Ez esetben publikációnak tekintjük a közösségi oldalakon történő megosztást is.
Kérjük, hogy a pályázat lezárásáig a pályázatra küldött műveket a pályázók másutt ne publikálják.
A pályázaton mindenki kizárólag a saját szellemi termékével, azaz jogtiszta saját művével vehet részt.
A pályázati művekre is vonatkozik az az általános szerkesztési elvünk, amely szerint az embertelen eszmék terjesztésétől, az emberi méltóság megsértésétől, és általában az emberiességet sértő művek közlésétől elzárkózunk.
A pályázó a művei beküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat az A Hetedik szerkesztősége akár online, akár nyomtatott formában közzé tegye, és műsoraiban szerepeltesse.
A Hetedik azon szerkesztői és munkatársai, akik a pályázat elbírálásában, vagy lebonyolításában nem vesznek részt, szerzőként szintén részt vehetnek a pályázaton.

Nevezési díj: Nincs.

A beküldés módja:

A pályázati műveket, MŰVENKÉNT word dokumentum formájában kérjük beküldeni.
Egy dokumentum egy művet tartalmazzon!
A dokumentum neve egyezzen meg a mű címével!
A szerző neve sem a dokumentumban, sem annak megnevezésében ne szerepeljen, mivel az első értékelést ezúttal is úgy végzik szerkesztőink, hogy a szerző kilétét nem fedjük fel előttük.

A pályázatra szánt műveket Email-ben várjuk, csatolt mellékletben, az a7ikfolyoirat@gmail.com címre.
Az EMAIL tárgyába a „Férfi pályázat” megjelölést kérjük feltüntetni!
Aki a pályázattól függetlenül is eljuttat írásokat szerkesztőségünkhöz, azt arra kérjük, külön Email-ben tegye! A pályázatra küldött Email-ben csak a pályázati művek szerepeljenek!

Akik nem publikáltak még az A Hetedikben, azok a pályázati anyaghoz csatoljanak egy online megjelentethető, rövid szöveges bemutatkozást és fotót, bízva a pályázatra küldött művek későbbi közzétételében.

Beküldési határidő:
A pályázat meghirdetésétől 2023. szeptember 30-án éjfélig

A pályázati feltételek megsértése a pályázatból való kizárást vonhatja maga után. Amennyiben a szerző jogot sért, annak felelősségét kizárólag önmaga viseli.

Elítéljük a plágiumot.

Az elbírálást az A Hetedik szerkesztősége végzi, külön a lírai, és külön a prózai művek tekintetében.
A szerkesztőség erre az alkalomra meghívja egy-egy szerzőjét, hogy a lírai és prózai alkotások elbírálásában részt vegyenek.
A pályázati művek értékelését az A Hetedik szerkesztősége elsősorban nőkre bízza:

Líra kategóriában:    Dr. Lajtos Nóra,
                                A. Túri Zsuzsa,
                                Tóth Gabriella TOGA és
                                Pápay Eszter.

Epika kategóriában: Dobosné Pecznyik Ibolya,
                                Toldi Zsuzsa, Ű
                                Ferenczfi-Faragó Eszter

A pályázat eredményhirdetését a nemzetközi férfinapon, vagy egy közeli időpontban kívánjuk megtartani méltó helyszínen.
Az eredményhirdetésen bemutatásra kerülnek a legjobban sikerült művek, és díjazzuk azok alkotóit.
A legjobb írásokat online különszámban közzétesszük az eredményhirdetés adataival együtt.
Amennyiben a pályázat kapcsán érkező irodalmi anyag színvonala megfelelő lesz - amiben az A Hetedik őszintén bízik -, a legjobb művekből készült válogatást nyomtatásban is megjelentetjük.

Kedves Férfiak!
Rajtatok a sor: várjuk műveiteket a férfiúi kérdésekről.

Sok sikert kívánunk az A Hetedik Alkotóközössége nevében!

Közlemény

 

A Hetedik Online Irodalmi Folyóirat és Alkotóközösség megdöbbenéssel értesült arról, hogy az általa korábban közel hét éven át használt domain és név (webes elérhetőség), az ahetedik.hu  más szervezet használatába került.

Alkotóközösségünknek szándékában állt ezt megtartani, és a későbbiekben ismét hasznosítani. Ez a lehetőség elveszett.
 
Részünkről mulasztás történt, aminek következtében a domain felszabadult. Jogilag tehát lehetséges volt ennek igénylése. Erkölcsileg viszont erősen aggályos, hogy egy általunk éveken át felépített, mára márkanévvé vált megnevezést valakik jónak látnak elbitorolni.
 
A webcímen elérhető oldal tulajdonosait nem ismerjük. Velünk nem vették fel a kapcsolatot. Az ahetedik.hu oldalon található tartalomhoz, azt azt létrehozókhoz nincs közünk, velük nincs kapcsolatunk, ezért az ott megjelenő tartalomtól elhatárolódunk.
 
A Hetedik alkotóközösség ugyan elvesztette múltja egy fontos részét, de az általunk korábban ott megjelentetett tartalom a rendelkezésünkre áll, és igyekszünk megoldani, hogy új oldalunkon ismét elérhetővé váljon. 
 
Kívánjuk, hogy az ahetedik.hu oldal új üzemeltetői váljanak méltóvá a névhez, amit tőlünk elbitoroltak.

 

Új pályázatok

Kedves Olvasó!

Az A Hetedik örömmel támogatja az irodalomban magukat megmérni szándékozó olvasóinkat, szerzőinket.
Ezért havonta kigyűjtjük azokat a pályázatokat, amelyek e célt szolgáltatják.
Munkánkért cserébe az a kérésünk, hogy aki e pályázatok egyikén díjat, vagy valamilyen elismerést szerez, ossza meg velünk is, hogy közhírré tehessük, osztozva örömében. Kizárólag olyan pályázatokat gyűjtöttünk, amelyek díjmentesek.

Sok sikert kíván a Szerkesztőség!
1. Álljon meg egy novellára! Megállókban jelennek meg plakáton
2. Az Örkény Színház és az EGIS novellapályázata 
3. Gödöllői Irodalmi Díj - Pályázati Felhívás
4. A Szófa pályázata: Folytasd, ha tudod Szeifert Natália prózáját!
5. Meseíró pályázat pedagógusok számára
6. A Litera irodalmi pályázata Budapest főpályaudvara címmel
7. A Quasimodo Költőverseny

Kitekintő
Benyó Tamás rovata

 

    Adrienne Rich:                   Kiégni

     Gunnar Ekelöf:                   Van valami sehova se illő

   Justinas Marcinkevičius:    Abszurd vers

   Maurice Maeterlinck:        Ha visszajön

 

Szemléző
Pődör György rovata