Szerkesztőségi nyilatkozat

  • A Hetedik olyan online periodika, amely a hagyományos, nyomtatott kulturális folyóiratok egyes hagyományait kívánja követni azzal a céllal is, hogy részint nyomtatott, illetve nyomtatásra alkalmas formában is megjelenjen, részben az online tartalomtól eltérő szerkesztésben.

  • A Hetedik elsősorban irodalmi folyóirat, amelyben elismert és ma még kevésbé ismert, de a szerkesztők meggyőződése szerint elismerésre méltó szerzők művei kerülnek megjelentetésre. - A megjelenő művek lehetnek első közlésként közreadott írások, illetve olyanok, amelyek máshol már publikálásra kerültek. Ez esetben az eredeti közlés adatai feltüntetésre kerülnek, feltéve, hogy a szerkesztőknek arról tudomásuk van. A szerkesztők megfelelő tájékoztatása a szerző kötelessége.

  • A szerzői jogi kérdések kapcsán a felelősség a szerzőket terheli. - A Hetedik című folyóirat a művek közreadásáért honoráriumot nem ajánl fel. A Hetedik című folyóirat a közreadott művek szerzői jogaival kapcsolatban igényt nem támaszt, kivéve a folyóirat különféle megjelenési formáiban és kiadványaiban történő megjelentetést, valamint a művet érintő elemzés, kritika és idézet közzétételének lehetőségét. Az eredeti mű és az azzal kapcsolatos egyéb publikációk közreadásáról a szerkesztőség a szerzőt tájékoztatja.

  • A Hetedik című folyóirat, illetve a folyóirathoz kapcsolódó egyéb online és print kiadványok megjelentetése minden esetben A Hetedik megjelenési formájának tekintendő, függetlenül attól, hogy mely vállalkozással, szerkesztőséggel, kiadóval, körrel, stb. működik együtt az adott megjelenés megvalósításában, feltéve, hogy A Hetedik szerkesztősége azt A Hetedik megjelenéseként ismeri el.

  • A Hetedikben megjelentetett írások idézése, az azokra történő hivatkozás más kiadványokban, ide értve a print és online megjelenéseket is a szerkesztőség és a szerző engedélyével és tudomásával lehetséges, különös tekintettel az elsőként a Hetedikben közölt írásokra. Bármely ezzel kapcsolatos visszaélést A Hetedik szerkesztői, támogatva a szerzőt a szerzői joggal történő visszaélésként kezeli, továbbá a média jog és a személyiségi jog ide alkalmazható szabályai alapján eljárnak a lehetséges elégtétel érdekében.

  • A Hetedik szerkesztősége a beküldött művek közreadására kötelezettséget nem vállal. A szerkesztést a szerkesztőség a saját belátása szerint végzi. - A közlésre nem kerülő művek kapcsán a szerkesztőség indoklási kötelezettséggel a szerző felé nem tartozik. A beküldött művek megőrzésére, visszaküldésre a szerkesztőség nem vállal kötelezettséget.

  • A Hetedik felületén másodközlésben megjelenő írások esetén, a szerző tájékoztatása alapján A Hetedik feltünteti az első közlés adatait. Az elsőként A Hetedikben megjelenő írások másodközlése esetén A Hetedik szerkesztősége elvárja a másodközlőtől az első közlés adatainak feltüntetését.

  • A Hetedik szerkesztői elkötelezettek az alkotás, a gondolat és a vélemény szabadsága mellett. A Hetedik tartózkodik az aktuális politikai kérdésektől. Ugyanakkor kiáll az elvei mellett akkor is, ha az a hatalom bármely képviselőjének nézeteivel és érdekeivel ellentétbe kerül. Amennyiben az alkotás, a gondolat és a vélemény szabadsága, valamint általában az egyetemes emberi jogi nyilatkozat alapelvei jogszabályba ütközővé válna, úgy A Hetedik a változékony jogszabályokkal szemben a maradandó, egyetemes emberi értékeket követi. - A szerkesztők bíznak abban, hogy Magyarország nem tér el a demokrácia és a szabadság elveitől oly mértékben, hogy azzal a fenti elvek betartása törvénybe ütközővé válna.

A szerkesztőségi nyilatkozat, szerkesztési elveink, a szerzői jogokkal kapcsolatos nyilatkozatunk, és általános adatvédelmi nyilatkozatunk időbélyegzővel ellátott, hiteles, egybe szerkesztett változata letölthető.