Szerkesztési elvek

  1. A Hetedik periodikaként megjelenő online folyóirat, amelyet az alapító és a szerkesztők tervei szerint print kiadványok és rendezvények is kiegészítenek majd, mint egyéb közlési módok.

  2. A Hetedik ismert és ismertségre méltó szerzők színvonalas írásainak megjelentetését tűzi ki célul, abban a reményben, hogy korunk kiemelkedő irodalmi alkotásainak és szerzőinek felfedezésében, ismertté tételében alkotó szerepet tölthet be.

  3. A Hetedik felületein publikálni meghívás és ajánlás alapján lehet. - Kérjük a publikálni kívánó szerzőket, hogy szerkesztőink, vagy szerzőink valamelyikének ajánlását bírva küldjék be írásaikat.

  4. A Hetedik szerkesztősége elvárja, hogy a szerzők a "Szerzői jogi kérdések, szerzők szerzői jogi nyilatkozata" című anyag tartalmát megismerjék, s azt magukra nézve kötelezőnek tekintsék.

  5. A Hetedik szerkesztői nem a szerző személye alapján, hanem az adott mű színvonala alapján döntenek a megjelentetésről. Ugyanakkor a szerkesztőség tartózkodik a plágiumot elkövető szerzők műveinek közlésétől, függetlenül attól, hogy abban A hetedik érintett volt-e, valamint az alkotás, a gondolat és a vélemény szabadsága, valamint az egyetemes emberi jogok nyilatkozatának elvei ellen műveiben, közszerepléseiben, vagy politikai, illetve egyéb nyilvános tevékenységeiben fellépő szerzők műveinek közzétételét elutasítja akkor is, ha a szerző érintett tevékenysége és megnyilvánulásai egyébként a hatályos jogszabályokba nem ütköznek, vagy a hatalom törekvéseivel és megnyilvánulásaival egybe esnek, illetve a társadalmi közmorál aktuális viszonyai szerint bevettnek tekinthetőek. Ilyen esetekben a szerkesztők más mérték híján a saját erkölcsi érzékükre hagyatkoznak, bízva a maradandóbb egyetemes emberi értékekben, melyek utóbb bízvást igazolják e döntések helyességét.

  6. A Hetedik szerkesztői elkötelezettek az alkotás, a gondolat és a vélemény szabadsága mellett. A Hetedik tartózkodik az aktuális politikai kérdésektől. Ugyanakkor kiáll az elvei mellett akkor is, ha az a hatalom bármely képviselőjének nézeteivel és érdekeivel ellentétbe kerül. Amennyiben az alkotás, a gondolat és a vélemény szabadsága, valamint általában az egyetemes emberi jogi nyilatkozat alapelvei jogszabályba ütközővé válna, úgy A Hetedik a változékony jogszabályokkal szemben a maradandó, egyetemes emberi értékeket követi. - A szerkesztők bíznak abban, hogy Magyarország nem tér el a demokrácia és a szabadság elveitől oly mértékben, hogy azzal a fenti elvek betartása törvénybe ütközővé válna.

  7. A Hetedik szerkesztőinek törekvése az, hogy hiányt pótló munkát végezzenek. Célunk, hogy kitüntető lehetőség legyen itt publikálni. - Célunk, hogy olyan szerzőket tegyünk ismertebbé, akik maradandó alkotásaikkal hozzájárulnak a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek gyarapításához.

A szerkesztőségi nyilatkozat, szerkesztési elveink, a szerzői jogokkal kapcsolatos nyilatkozatunk, és általános adatvédelmi nyilatkozatunk időbélyegzővel ellátott, hiteles, egybe szerkesztett változata letölthető.