Szerzői jogok

  • A Hetedik című folyóirat kizárólag a szerzők hozzájárulásával jelentet meg írásokat. A szerkesztőség azonban jogosult a rendelkezésre bocsátott írások megjelentetésének szabad ütemezésére, valamint arra, hogy a tartalmában vagy színvonalában nem megfelelőnek ítélt írás közlését mellőze. A megjelentetendő mű a lapba vagy a lap bármely rendezvényére, pályázatára történő beküldésével a szerző visszavonhatatlanul hozzájárul a beküldött írás közzétételéhez.

  • A Hetedik felületén másodközlésben megjelenő írások esetén, a szerző tájékoztatása alapján A Hetedik feltünteti az első közlés adatait. Az elsőként A Hetedikben megjelenő írások másodközlése esetén A Hetedik szerkesztősége elvárja a másodközlőtől az első közlés adatainak feltüntetését. - Ezek kapcsán A hetedik szerkesztősége a szerző kötelezettségeként tekint az érintettek megfelelő tájékoztatására.

  • A szerzői jogi kérdések kapcsán a felelősség a szerzőket terheli. A plágium lehetőségét a szerkesztőség lehetőségeihez mérten igyekszik kiküszöbölni. Az esetleges plágiumért azonban minden felelősséget az a szerző viseli, aki az adott írást, vagy írás részletet, mint a saját szerzeményét bocsátja A Hetedik rendelkezésére. Plágium gyanúja esetén a Hetedik szerkesztősége elsőrendű érdekének tekinti a valós helyzet tisztázását, s a szerzői jogaiban sérelmet szenvedett szerző jogainak védelmét. Jogi és egyéb elégtételre azonban a plágiumot elkövető szerző kötelezhető. E téren a sérelmet szenvedett szerző számára A Hetedik minden tőle telhető segítséget megad. - A plágiumot elkövetett szerző A Hetedik felületein és kiadványaiban többé nem publikálhat.

  • - A Hetedik című folyóirat a művek közreadásáért honoráriumot nem ajánl fel. A Hetedik című folyóirat a közreadott művek szerzői jogaival kapcsolatban igényt nem támaszt, kivéve a folyóirat különféle megjelenési formáiban és kiadványaiban történő megjelentetést, valamint a művet érintő elemzés, kritika és idézet közzétételének lehetőségét. Az eredeti mű és az azzal kapcsolatos egyéb publikációk közreadásáról a szerkesztőség a szerzőt tájékoztatja.

  • A szerzők a művek rendelkezésre bocsátásával kinyilvánítják, hogy e szabályokat megismerték, s magukra nézve kötelezőnek tekintik. - Egyúttal kijelentik, hogy műveik mentesek a plágium minden formájától. Amennyiben bármely mű más szerző alkotásából részletet tartalmaz, azt a megfelelő módon, tehát idézőjelekkel, eltérő betűtípus alkalmazásával és a forrás pontos megnevezésével a szerző egyértelművé teszi. Amennyiben lehetséges, az eredeti szerző, illetve az eredeti szerző jogutódjának jóváhagyását beszerzi. Az idézetet tartalmazó mű szerzője szavatolja, hogy az idézetet a saját művébe jóhiszeműen és jogszerűen építette be.

  • A Hetedik szerkesztősége a nem közölt (felületein és egyéb megjelenési formáiban közzé nem tett) írások kapcsán indoklással nem tartozik, de a szerkesztők lehetőségeikhez mérten az érintett szerzőt tájékoztatják.A szerkesztőségi nyilatkozat, szerkesztési elveink, a szerzői jogokkal kapcsolatos nyilatkozatunk, és általános adatvédelmi nyilatkozatunk időbélyegzővel ellátott, hiteles, egybe szerkesztett változata letölthető.