2023. augusztus
Hírek
Csillagráncok verskoncert

Csillagráncok verskoncert

Nagy Antal Róbert és Bardócz L. Csaba közös estje

Egy rendezvényre invitálom Önöket, kedves Olvasóink, egy olyan verses- zenés estre, melyben két szerző, egy költő és egy gitáros dalszerző együtt, egymást erősítve mutatkozik be. Talán újszülött vagyok e téren, nem tudom, de szerencsére, kicsit utána olvasva az előadóknak egy régebbi irodalmi (és talán baráti) kapcsolat képe jelent meg előttem.
Külön- külön olvastam-hallottam már a szereplőket, de közös estjükre kíváncsian tekintek.
Külön öröm számomra az is, amikor arról olvasok-írok, hogy egy helyi közösség támogatja, felismeri értékeit és ilyen rendezvényeknek biztosít helyszínt.
És hogy hol találkozhatnak Nagy Antal Róbert költővel és Bardócz L. Csaba gitáros dalszerzővel?


Zalaszentgróton,
a VMK (városi könyvtár) klubtermében,
2023. szeptember 15-én, pénteken, 18 órakor.

Az eseményről itt olvashatnak:

Szerkesztette:
Tóth Gabriella (Toga)

Búcsú Tarjáni Imre költőtől

Búcsú Tarjáni Imre költőtől

Egy jelenet vége

menekültek lettünk mindannyian
pedig át sem léptük a lakás küszöbét
minden ajtót magunkra zárva
készen állunk az indulásra
(én már a végső útra is)
semmisem köt a maradásra
sivatagosodom belül
mert ismétlődik minden
mint a filmeken
még el nem szakad a kópia-

Tarjáni Imre költő, amikor néhány hete megírta a „Jelenet vége” című verset, mintha sejtette volna, mi vár rá.
Sajnos, néhány nappal ezelőtt elszakadt az a bizonyos kópia. Elhunyt Tarjáni Imre költő.
A vetítőteremben viszont újra és újra felidézhetjük alakját, visszatérhet közénk személyes kapcsolatainak emlékeiben, verseiben.
Tarjáni Imre 1945-ben született, és már egész korán sikereket ért el verseivel, számos helyen jelentek meg írásai.
Mi egy a lapunkban  két hete megjelent versével búcsúzunk Tőle:

A gyász

az agónia kezdete
és az utolsó sóhajtás között
nem tehetünk semmit
feketében öltözünk - sírunk
de mi változik ?
nem jók a könnyek semmire
kifizetjük a sírásókat
lekapcsolják a villanyégőt
mint a gyerekszobában mese után
de ez mese volt –


A Hetedik, Független Irodalmi és Kulturális Folyóirat és Alkotóközösség Szerkesztősége

A Hetedik irodalmi pályázata férfiak számára
(ismételt megjelenés)

(A képet MI generálta)

Irodalmi pályázat férfiak számára
(ismételt megjelenés)

A Hetedik Folyóirat és Alkotóközösség pályázatot hirdet férfiak számára.
A tervezett eredményhirdetést 2023. november 19., a nemzetközi férfinap közelében kívánjuk megtartani.
A pályázat az előző félévben lezajlott, nőket megszólító projektünk tükörképe kíván lenni.
A pályázat hívószava: a férfi.

"Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk"
                                   József Attila: Thomas Mann üdvözlése

Részvételi feltételek:

A pályázaton részt vehet minden magyar nyelven író szerző, aki férfinak vallja magát.
A pályázatra egy szerző legfeljebb három pályaművet küldhet.
A pályázatra küldhető művek maximális terjedelme: művenként 3 oldal, A4-es formátumban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközökkel és margókkal.
A pályázatra még sem nyomtatásban, sem online nem publikált művek küldhetők. Ez esetben publikációnak tekintjük a közösségi oldalakon történő megosztást is.
Kérjük, hogy a pályázat lezárásáig a pályázatra küldött műveket a pályázók másutt ne publikálják.
A pályázaton mindenki kizárólag a saját szellemi termékével, azaz jogtiszta saját művével vehet részt.
A pályázati művekre is vonatkozik az az általános szerkesztési elvünk, amely szerint az embertelen eszmék terjesztésétől, az emberi méltóság megsértésétől, és általában az emberiességet sértő művek közlésétől elzárkózunk.
A pályázó a művei beküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat az A Hetedik szerkesztősége akár online, akár nyomtatott formában közzé tegye, és műsoraiban szerepeltesse.
A Hetedik azon szerkesztői és munkatársai, akik a pályázat elbírálásában, vagy lebonyolításában nem vesznek részt, szerzőként szintén részt vehetnek a pályázaton.

Nevezési díj: Nincs.

A beküldés módja:

A pályázati műveket, MŰVENKÉNT word dokumentum formájában kérjük beküldeni.
Egy dokumentum egy művet tartalmazzon!
A dokumentum neve egyezzen meg a mű címével!
A szerző neve sem a dokumentumban, sem annak megnevezésében ne szerepeljen, mivel az első értékelést ezúttal is úgy végzik szerkesztőink, hogy a szerző kilétét nem fedjük fel előttük.

A pályázatra szánt műveket Email-ben várjuk, csatolt mellékletben, az a7ikfolyoirat@gmail.com címre.
Az EMAIL tárgyába a „Férfi pályázat” megjelölést kérjük feltüntetni!
Aki a pályázattól függetlenül is eljuttat írásokat szerkesztőségünkhöz, azt arra kérjük, külön Email-ben tegye! A pályázatra küldött Email-ben csak a pályázati művek szerepeljenek!

Akik nem publikáltak még az A Hetedikben, azok a pályázati anyaghoz csatoljanak egy online megjelentethető, rövid szöveges bemutatkozást és fotót, bízva a pályázatra küldött művek későbbi közzétételében.

Beküldési határidő:
A pályázat meghirdetésétől 2023. szeptember 30-án éjfélig

A pályázati feltételek megsértése a pályázatból való kizárást vonhatja maga után. Amennyiben a szerző jogot sért, annak felelősségét kizárólag önmaga viseli.

Elítéljük a plágiumot.

Az elbírálást az A Hetedik szerkesztősége végzi, külön a lírai, és külön a prózai művek tekintetében.
A szerkesztőség erre az alkalomra meghívja egy-egy szerzőjét, hogy a lírai és prózai alkotások elbírálásában részt vegyenek.
A pályázati művek értékelését az A Hetedik szerkesztősége elsősorban nőkre bízza:

Líra kategóriában:    Dr. Lajtos Nóra,
                                A. Túri Zsuzsa,
                                Tóth Gabriella TOGA és
                                Pápay Eszter.

Epika kategóriában: Dobosné Pecznyik Ibolya,
                                Toldi Zsuzsa, Ű
                                Ferenczfi-Faragó Eszter

A pályázat eredményhirdetését a nemzetközi férfinapon, vagy egy közeli időpontban kívánjuk megtartani méltó helyszínen.
Az eredményhirdetésen bemutatásra kerülnek a legjobban sikerült művek, és díjazzuk azok alkotóit.
A legjobb írásokat online különszámban közzétesszük az eredményhirdetés adataival együtt.
Amennyiben a pályázat kapcsán érkező irodalmi anyag színvonala megfelelő lesz - amiben az A Hetedik őszintén bízik -, a legjobb művekből készült válogatást nyomtatásban is megjelentetjük.

Kedves Férfiak!
Rajtatok a sor: várjuk műveiteket a férfiúi kérdésekről.

Sok sikert kívánunk az A Hetedik Alkotóközössége nevében!

Tárcák, tanulmányok