Nâzım Hikmet

Mehmed Nâzım Ran (1902. január 15. – 1963. június 3.), közismert nevén Nâzım Hikmet (törökül: [naːˈzɯm hicˈmet] (hallgatni)), török-lengyel költő, drámaíró, regényíró, forgatókönyvíró, rendező. , és memoáríró. "Műveinek lírai áramlásáért" ismerik el."Romantikus kommunistának"és "romantikus forradalmárnak" tartották.

Többször letartóztatták politikai meggyőződése miatt, és felnőtt életének nagy részét börtönben vagy száműzetésben töltötte. Költészetét több mint 50 nyelvre fordították le. Család Nâzım Hikmet szerint apai török, anyai ágon német, lengyel és grúz származású volt. Anyja előkelő kozmopolita családból származott, túlnyomórészt cirkaszi (adighe) gyökerekkel, magas társadalmi pozícióval és a lengyel nemességhez fűződő kapcsolataival. Apja felől török ​​örökséggel rendelkezett. Apja, Hikmet Bey Çerkes Nâzım pasának, egy másik cserkesznek a fia volt, akiről Nâzım Hikmetet nevezték el. Nazım anyai nagyapja, Hasan Enver Pasha a lengyel származású Mustafa Celalettin pasa és Saffet Hanım, a szerb Omar Pasha és a cserkesz Adviye Hanım lánya volt, aki Çerkes Hafız pasa lánya volt. Mustafa Celalettin pasa (született: Konstanty Borzęcki herbu Półkozic) 1869-ben írta Isztambulban a Les Turcs anciens et modernes ("Az ókori és újkori törökök") című művét. Ezt a nemzeti török ​​politikai gondolkodás egyik első művének tartják. Nâzım Hikmet anyai nagyanyja, Leyla Hanım a francia hugenotta és német származású Mehmet Ali Pasha, valamint Ayşe Sıdıka Hanım, Çerkes Hafız Paşa lánya volt. Nâzım Hikmet és Celile Hanım unokatestvérei közé tartozott Oktay Rifat Horozcu, a vezető török ​​költő és az államférfi, Ali Fuat Cebesoy.

Ran 1902. január 15-én született Selânikban (Salonica), ahol apja oszmán kormánytisztként szolgált. A Taşmektep Általános Iskolába járt Isztambul Göztepe kerületében, majd beiratkozott a tekintélyes Beyoğlu kerületi Galatasaray Gimnázium alsó tagozatába, ahol elkezdett franciául tanulni. 1913-ban azonban áthelyezték a Numune Mektebibe, a Nişantaşı kerületbe. 1918-ban végzett az Oszmán Tengerészeti Iskolában a Márvány-tengeri Hercegszigetek egyikén, Heybeliadán. Iskolai évei egybeestek a politikai felfordulás időszakával, amikor az oszmán kormány belépett az első világháborúba, és Németországgal szövetkezett. Rövid ideig haditengerészeti tisztként a Hamidiye Oszmán Haditengerészet cirkálójához rendelték, de 1919-ben súlyosan megbetegedett, és nem tudott teljesen felépülni. Ezzel 1920-ban felmentették a haditengerészeti szolgálat alól.

1921-ben barátaival, Vâlâ Nureddinnel (Vâ-Nû), Yusuf Ziya Ortaç-al és Faruk Nafiz Çamlıbellel az anatóliai İneboluba ment, hogy csatlakozzon a török ​​szabadságharchoz. Innen Vâlâ Nûreddinnel együtt Ankarába sétált, ahol a török ​​felszabadító mozgalom székhelye volt. Ankarában megismerkedtek Musztafa Kemal Pasával, akit később Atatürknek hívtak, aki azt akarta, hogy a két barát írjon egy verset, amely meghívja és inspirálja az isztambuli és másutt tartózkodó török ​​önkénteseket, hogy csatlakozzanak küzdelmükhöz. A verset nagyra értékelték, és Muhittin Bey (Birgen) úgy döntött, hogy kinevezi őket a bolui Sultani (főiskola) tanárainak, nem pedig katonának küldi őket a frontra. Kommunista nézeteiket azonban a bolui konzervatív tisztviselők nem értékelték, így mindketten úgy döntöttek, hogy a Grúz Szovjet Szocialista Köztársaságba, Batumiba mennek, hogy szemtanúi legyenek az 1917-es orosz forradalom eredményeinek. 1921. szeptember 30-án érkeztek meg Batumiba. 1922-ben mindkét barát Moszkvába ment, ahol Ran az 1920-as évek elején közgazdaságtant és szociológiát tanult a Kelet Dolgozóinak Kommunista Egyetemén. Ott Vlagyimir Majakovszkij és Vszevolod Meyerhold művészi kísérletei, valamint Vlagyimir Lenin ideológiai víziója hatott rá.

Annak ellenére, hogy első verseit szótagszámolós metrumban írta, Nazım Hikmet koncepciójában kitűnt a "szótagköltők" közül. Költői felfogásának fejlődésével a szótagvers szűk formái stílusát túlságosan korlátozóvá váltak, költeményeihez új formákat keresett. Hatással voltak rá a futurizmust hirdető fiatal szovjet költők. Törökországba visszatérve a török ​​avantgárd karizmatikus vezetőjévé vált újító versek, színdarabok és filmforgatókönyvek sorozatával. 1922-ben Moszkvában áttörte a szótagszámlálás határait, formát váltott és szabadversben kezdett írni.

Török és nem török ​​írók olyan figurákkal hasonlították össze, mint Federico García Lorca, Louis Aragon, Vladimir Majakovszkij, Faiz Ahmed Faiz és Pablo Neruda. Bár Ran munkája hasonlít ezekre a költőkre, és tartozik nekik forma- és stilisztikai adósságokkal, irodalmi személyisége egyedülálló az ikonoklaszizmus és a líra, az ideológia és a költői dikció szintézise szempontjából.

Sok versét Zülfü Livaneli török ​​zeneszerző és Cem Karaca zenésítette meg. Műveinek egy részét Yiannis Ritsos fordította görögre, a fordítások egy részét pedig Manos Loizos és Thanos Mikroutsikos görög zeneszerzők rendezték. Politikai nézetei miatt műveit 1938 és 1965 között betiltották Törökországban.

Az 1940-es években világszerte az értelmiségiek körében híressé vált. Egy 1949-es bizottság, amelyben Pablo Picasso, Paul Robeson és Jean-Paul Sartre is részt vett, a szabadon bocsátásáért kampányolt. A börtönben Nazım Hikmet 1950. április 8-án Ran éhségsztrájkot kezdett, tiltakozásul amiatt, hogy a török ​​parlament nem vette fel a napirendjére az amnesztiáról szóló törvényt a közelgő általános választások lezárása előtt. Ezután a bursai börtönből átszállították először az isztambuli Sultanahmet börtön gyengélkedőjébe, majd később a Paşakapısı börtönbe. Az akkor már súlyosan beteg Ran felfüggesztette sztrájkját április 23-án, a nemzeti szuverenitás és gyermeknapon. Az illetékesek elutasították orvosának azt a kérését, hogy három hónapig kórházban kezeljék. Mivel a bebörtönzött állapota nem változott, május 2-án reggel folytatta éhségsztrájkját.

Ran éhségsztrájkja országszerte nagy feltűnést keltett. Aláírták a petíciókat, és megjelent a róla elnevezett folyóirat. Édesanyja, Celile május 9-én éhségsztrájkot kezdett, majd másnap a neves török ​​költők, Orhan Veli, Melih Cevdet és Oktay Rıfat is. Az 1950-es, május 14-én megtartott török ​​általános választások után kialakult új politikai helyzet fényében az éhségsztrájk öt nappal később, május 19-én, Törökország Atatürk-megemlékezésén, az ifjúsági és sportnapon ért véget, amikor az új kormány által elfogadott, általános amnesztiatörvény értelmében végre szabadlábra helyezték 1950. november 22-én a Béke Világtanácsa bejelentette, hogy Ran, Pablo Picasso, Paul Robeson, Wanda Jakubowska és Pablo Neruda mellett a Nemzetközi Békedíj kitüntetettjei között van.

Később Ran egy hajón a Fekete-tengeren át Törökországból Romániába szökött, majd onnan a Szovjetunióba költözött. Mivel a szovjet blokk csak a kommunista Bulgáriában ismerte el a török ​​kisebbséget, a költő könyvei azonnal megjelentek ebben az országban, mind török ​​eredetiben, mind bolgár fordításban. A bulgáriai kommunista hatóságok török ​​és bolgár kiadványokban a „szabadság és béke költőjeként” ünnepelték őt. A cél az volt, hogy lejáratják Törökországot, amelyet „az imperialista” Egyesült Államok kiszolgálójának mutattak be a bulgáriai török ​​kisebbség szemében, akik közül 1950–1953-ban sokan Törökországba akartak távozni, vagy kiutasították őket.

Amikor Cipruson kitört az EOKA-harc, Ran úgy vélte, hogy lakossága békésen élhet együtt, és felszólította a ciprusi törököket, hogy támogassák a ciprusi görögök követelését a brit uralom felszámolására és a Görögországgal való egyesülésre (enosis). Hikmet véleményére negatív reakciót váltott ki a ciprusi törökökből.

A hidegháború alatt Törökország által kommunista nézetei miatt évtizedekig üldözött Rant szívrohamban halt meg Moszkvában 1963. június 3-án, reggel 6 óra 30 perckor. miközben egy reggeli újságot vett fel peredelkinói nyaralója ajtajában, távol szeretett hazájától. A moszkvai Novogyevicsi temetőben nyugszik, ahol sírja ma is a törökök és mások zarándokhelye a világ minden tájáról. Utolsó kívánsága, amely soha nem teljesült, az volt, hogy egy platán (platanus) alá temessék el Anatólia bármelyik falusi temetőjében.

A szülőföld vidékének, falvainak, városainak, városainak népét ábrázoló költeményei (Memleketimden İnsan Manzaraları, "Emberi tájak hazámból"), valamint a török ​​szabadságharcot (Kurtuluş Savaşı Destanı, azaz A háború eposza) a függetlenség"), a török ​​forradalmárok (Kuvâyi Milliye, "A nemzet ereje) pedig Törökország legnagyobb irodalmi alkotásai közé tartoznak." Halála után a Kreml elrendelte a költő első török ​​nyelvű gyűjteményes műveinek kiadását a kommunista Bulgáriában, ahol még mindig nagyszámú és elismert török ​​nemzeti kisebbség élt. Az összegyűjtött művek nyolc kötete, a Bütün esertari 1967 és 1972 között jelent meg Szófiában, a bulgáriai török ​​kisebbségi oktatási és kiadói rendszer fennállásának utolsó éveiben.

Ran lengyel és török ​​állampolgársággal rendelkezett. Ez utóbbit 1959-ben visszavonták, majd 2009-ben visszaállították. Családját megkérdezték, akarják-e visszaküldeni a maradványait Oroszországból.

 Az 1940-es években, amikor a bursai börtönben töltötte büntetését, festett. Ott találkozott egy fiatal fogvatartottal, İbrahim Balabannal. Ran felfedezte Balaban tehetségét a rajzolásban, minden festékét és ecsetejét odaadta neki, és bátorította, hogy folytassa a festést. Ran nagy hatással volt a parasztra, aki csak egy harmadik osztályos falusi iskolát végzett, saját elképzeléseinek kialakítására tanította a filozófia, a szociológia, a közgazdaságtan és a politika területén. Ran nagyon csodálta Balabant, és Kemal Tahir regényírónak írt levelében "parasztfestőjének" nevezte (törökül: Köylü ressam). Kapcsolatuk a börtönből való szabadulásuk után is megmaradt.


...
Minden hazudik

Szerző: Nâzım Hikmet

Kategóriák:
Versek
Fordítások

Közzétéve 1 éve