Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann  (Klagenfurt, 1926. június 25. – Róma, 1973. október 17.) osztrák költő-, illetve írónő, írói álneve: Ruth Keller,

Bécsben hallgatott filozófiát, pszichológiát és germanisztikát hallgatott, Heidegger kritikai fogadtatásáról írta 1950-ben disszertációját. 1952-ben vált ismertté a Gruppe 47 csoport egyik felolvasó estjén. 1953 után Zürichben és Rómában élt, ez utóbbi városban 1965-ben végleg letelepedett. 1973-ban római lakásában tűz ütött ki, égési sérüléseket szenvedett, és ezek következtében hunyt el október 17-én. Ingeborg Bachmann a Klagenfurt-Annabichl-i temetőben nyugszik.

Elsősorban költőként vált jelentőssé. Die gestundete Zeit (1953) című verseskötete a háború utáni korszak restaurációs törekvéseit és annak követőit ítéli el. Anrufung des großen Bären (1956) című kötetében a mitológiához nyúl témaként, és az emberi élet utópiája foglalkoztatja. Frankfurti felolvasásait (Frankfurter Vorlesungen) 1959/60-ban vendégdocensként tartotta. A költészetről szóló előadások a szerzői Én és az irodalom mint a világ változásának médiuma kapcsolatát tárták fel. 1961-ben jelent meg elbeszéléskötete Das dreißigste Jahr (A 30. év) címmel, melyben a fasizmussal való együttéléssel és annak feldolgozásával foglalkozott. 1965-ben nyúl az úgynevezett Todesarten-Zyklus (a halál formái – ciklus) témájához, mely azzal foglalkozik, hogy a nők hogyan kerülnek partnerük miatt izolált, elszigetelt helyzetbe és hogyan kényszerülnek hallgatásra. E ciklusnak csak egy darabja készült el, a Malina című regény (1971), melyet 1991–ben Isabelle Huppert, Mathieu Carrière és Can Togay közreműködésével megfilmesítettek. A 2. résznek szánt Der Fall Franza és a 3. rész, a Requiem für Fanny Goldmann című művek töredékben maradtak, bár alkotójuk halála után, 1979-ben publikálták őket.

Bachmann kései műveiben a női írásművészettel foglalkozott.

  • 1953-ban a Gruppe 47 díját kapja Die gestundete Zeit című kötetének elismeréseképpen
  • 1964-ben Büchner-díjjal tüntették ki
  • 1968-ban Osztrák Állami Kitüntetésben részesült
  • 1972-ben A. Wildgans-díjat kapott

Magyar nyelven a Szimultán. Elbeszélések; vál., utószó Vályi-Nagy Ágnes, ford. Farkas Tünde et al.; Európa, Bp., 1983 (Modern könyvtár), a Malina. Regény; ford. Pete Nóra; Jelenkor, Pécs, 2002. és az A kimért idő. Versek; ford. Adamik Lajos, Márton László, Jelenkor, Pécs, 2007 című művei olvashatók.


...
Reklame

Szerző: Ingeborg Bachmann

Kategóriák:
Versek
Fordítások

Közzétéve 4 hónapja