Alfred Jarry

Alfred Jarry (1873. szeptember 8. – 1907. november 1.) francia drámaíró, az abszurd dráma atyja, a diákcsínyekből lepárolt rémbohózat”, az Übü király szerzője breton kőműves ősöktől származott. Apja kereskedő volt. Alfred könnyedén írt verseket, tizenkét éves korától több verses bohózatot is megírt. Tizenöt éves korától járt a rennes-i gimnáziumba járt, ahol kitűnően tanult. A gimnáziumban alighanem bizonyos Hébert tanár úr, a fizikatanár lehetett legfőbb ellensége, mert Übü király figurája ennek az embernek a gyilkos paródiája. Jarry tizenöt évesen írta a művet, amellyel a visszataszító, hálátlan, gyáva, kapzsi, gyilkos, zsarnok gyermeteg alakját teremtette meg. Az Übü király emellett Shakespeare királydrámáinak is paródiája. 1896-os bemutatása botrányt kavart.

1891-ben a párizsi IV. Henrikről elnevezett líceumban Henri Bergson tanítványa, Léon-Paul Fargue osztálytársa volt. Rövidesen kapcsolatba került a szimbolistákkal. Költészetükben őt a nyelvi lelemények, a polgárpukkasztás vonzották, így az avantgárd egyik előfutárának tekinthető. Imádta Mallarmé-t, szorgos munkatársa lett a vezető szimbolista folyóiratnak (Mercure de France), aztán a Revue Blanche-nak.

Jarry egyre többet ivott és egyre többet dolgozott. Tudós vagy humoros cikkeket, filoszkodó dolgozatokat, regényeket és színműveket, operett librettókat írt. Fordította Coleridge, Stevenson, Grabbe egyes műveit. Megírta A patafizikus Faustroll doktor cselekedetei és nézetei című könyvét (1911), amelynek hőse az elmanósított Faust, aki hatvannyolc éves korában született, és annyi is maradt, és aki világ körüli csónakútra indult egy szárazföldi hajóval. A könyvben Homérosztól a Biblián át Jarry korának irodalma, festészete és tudománya, az európai kultúra szimbolista-szürrealista szintézise fogalmazódik meg. A regény stílusparódia is, mert Faustroll valójában a művészet szigeteit látogatja meg, és fantasztikus utazása egy „így írtok ti" is.

Fontosabb művei:

  • Ubu roi – Übü király (ford.: Jékely Zoltán)
  • Ubu enchaîné – A láncravert Übü (ford.: Jékely Zoltán)
  • Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien – A patafizikus Faustroll doktor cselekedetei és nézetei (ford. Csímár Péter)
  • Le Surmâle – A Szuperhím (ford.: Pál Ferenc, új fordítás: Csímár Péter)
  • Ubu sur la Butte – Übü a csúcson (ford.: Jákfalvi Magdolna)
  • Ubu cocu – A felszarvazott Übü (ford.: Jákfalvi Magdolna)

...
Szerelem

Szerző: Alfred Jarry

Kategóriák:
Versek
Fordítások

Közzétéve 9 hónapja