Kulcs 

Írta: Charles Olson


Közzétéve 1 éve

Megtekintések száma: 291The K 

Take, then, my answer:
there is a tide in a man
moves him to his moon and,
though it drop him back
he works through ebb to mount
the run again and swell
to be tumescent I
The affairs of men remain a chief concern
We have come full circle.
I shall not see the year 2000
unless I stem straight from my father's mother,
break the fatal male small span.
If that is what the tarot pack proposed
I shall hang out some second story window
and sing, as she, one unheard liturgy
Assume I shall not.
Is it of such concern when what shall be
already is within the moonward sea?
Full circle: an end to romans, hippocrats and christians.
There! is a tide in the affairs of men to discern
Shallows and miseries shadows from the cross,
ecco men and dull copemican sun.
Our attention is simpler
The salts and minerals of the earth return
The night has a love for throwing its shadows around a man
a bridge, a horse, the gun, a grave.

Kulcs 

Fogadd hát válaszom:
dagály emelkedik az emberben,
elviszi őt holdjáig, és
ha vissza is ejti,
ő készül apály évadján is, hogy megülje
a hullámot ismét, hogy növekedjen
s legyen duzzadó én
Az ember dolga fontos marad
Teljes kört jártunk be.
Nem élem meg 2000-t,
hacsak nem egyenest apám anyjából fakadok
s megtöröm a rövid férfiéletek családi sorát.
Ha ez volna, amit a kártya jósolt,
hát kiállok az emeleti ablakba,
s éneklek, mint ő, egy sose hallott liturgia szerint.
Tegyük fel, hogy nem élem meg.
Annyit számít ez tán, hiszen ami meglesz
már ott van a Hold felé dagadó tengerben!
Teljes kört: vége rómaiaknak, hippokratáknak és keresztényeknek.
Dagály emelkedik! az ember dolgaiban, hogy láthassanak
Zátonyok és nyomorúság árnyak a keresztfáról,
ecco az emberek s a szomorú kopernikusz Nap.
Amire mi figyelünk, egyszerűbb
Visszatérnek a föld sói és ásványai
Az éjszaka szeret árnyakat kerekíteni az ember köré,
híd, ló, puska, sír köré.

Fordította: Kodolányi Gyula