A. R. Ammons

Archibald Randolph Ammons (1926. február 18. – 2001. február 25, ) amerikai költő volt.

Ammons az emberiség és a természet kapcsolatáról írt váltakozva humoros és komoly versekben.Költészete gyakorta címez meg vallási és filozófiai témákat olyan környezetben, amely természeti képeket foglal magában, majdnem transzcendentális hangon. Daniel Hoffman szerint munkája az emersoni lélek és természet kettősségére épül, olykor szinte folyamatossággal vidsszhangzik benne Emerson, Whitman és Dickinson hangja.

Ammons egy észak karolinai dohányültetvényen nőtt fel, a II. Világháborúban a haditengerészetnél szolgált. A háború után oklevelet szerzett a Wake Forest Egyetemen, majd tanárként dolgozott. Később M.A.-t kapott Angool nyelvből a Berkeley egyetemen.

1964-ben a Cornell egyetemhez ment, ahol az angol nyelv és a költészet professzorává vált. 1998-ban vonult vissza az egyetemről.

Ötven évnyi költői pályája során számos díjat és kitűntetést kapott. Ezek közül 1973-ban és 1993-ban az U.S. National Book Award-ját (Collected Poems kötetéért, illetve  Garbage-ÉRT); a Wallace Stevens Díjat a MacArthur Fellowshipet, hogy csak párat említsünk.

Ammons gyakran írt 2-3 soros versszakokat. David Lehman megfigyelte a hasonlóságot Ammons terza libre (rímtelen 3 soros versszak) stanzái és Shelley versszakai között (az Őda a Nyugati Szélhez-ben). Sora gyakorta áthajlásosak.

Ammons versei olykor nagyon rövidek: egy-két sorból állnak, a címmel együtt alkotnak sorpárt, máskor , mint a kötetnyi Sphere and Tape for the Turn of the Year is,  több száz sorosak. Olykor ezeket a hosszú költeményeket nyomtató leporellóra írta. Garbage című műve egyetlen mondatból áll,  tizennyolc szakaszra van tagolva, és sorpárokból állnak a "versszakok". Ammons hosszú versei egy képet járnak körbe sok oldalról vizsgálva azt.

Ammons verseinek egyik jellegzetessége a központozásuk. Lehmann szerint Ammons T.S. Eliot elvét vallja, amely szerint "a költészet a központozás rendszere". Pontok helyett sokszor három pontot használ versei végén, máskor nincs semmiféle írásjel ott. A kettőspont szinte Ammons aláírása: mindenféle  célra használja, sokszor az ok és okozat kapcsolatát jelzi vele.

Ammons versei 3 nyelvi csoportba sorolhatók:

A költészet "normális" angol nyelvét használja, a kevésbé gyakori szavakkal

A köznyelvi "demotikus" hang, amikor az észak-karolinai tájnyelvet és a szélesebb amerikai köznyelv stílusát használja

és a görög-latin eredetű kifejezések alkalmazása különösen a természettudományok köréből, a geológia, fizika és kibernetika (ma informatika) területéről.

Ez a nyelvezet szinte egyedi.


...
Apologia pro Vita Sua

Szerző: A. R. Ammons

Kategóriák:
Versek
Fordítások

Közzétéve 1 éve