Text-picture (as the man)

Írta: Jukka-Pekka Kervinen


Közzétéve 7 hónapja

Megtekintések száma: 252Text-picture (as the man)

as the man at the he said. 'But how, sirs?' I levers
changed their position, 'Ford has used ways in
which a man might die. Murder was only we
curved around and over it many times.' The
CIA man nodded, and they closed downward
and upward as though birds. Rastin tried to explain
to me how the one of them. Radiation, disease,
toxic gases asked. 'For the love of God.'

Szöveg-kép (ahogy a férfi) 

ahogy a férfi a azt mondta. „De hogy, uraim?” Én emelők
megváltoztatták a helyzetüket, „Ford elképzelt módokat
ahogy meghalhat egy ember. Csak a gyilkosság maradt
amikörül és fölött kőröztünk sokszor, hosszasan.”
A CIA ügynök bólintott és becsukták lefelé
és fölfelé, mint a madarak. Rustin megpróbálta elma-
gyarázni nekem hogyan a egyikük. Sugárzás, fertőzés,
mérges gázok kérdezte. „Az Isten szerelmére.”

Fordította: Pintér Tibor; Fehér Máté
Forrás: magyarulbabelben.net