Diák íróműhely - 2022

Írta: Megyesi Nagy Imre


Közzétéve 1 éve

Megtekintések száma: 292Közismerten és elfogadottan, sokan és sokféleképpen határozták már meg a tehetséget, a tehetséges alkotó jellemvonásait, magatartását és produktumait.
Bizonyos értelemben „könnyű képalkotás” ez, mert a végeredmény tükrében csak ideologizálni kell egy-egy sorsot, művészi életutat. Azaz csak teóriákat kell gyártani, képletet alkotni, levezetni és megállapítani azt az egyszerű tényt, ami közmegegyezés szerűen szerencsés körülmények között – már amennyiben az utókor felfedezte magának – megtörtént. Mármint, hogy ez és ez valóban kiváló tehetség volt, mert ezt és ezt csakis ő volt hivatott és képes megalkotni. Igen, a múltra nézve bizonyos dolgokról könnyű hellyel-közzel helyes megállapításokat tenni, de mi van a jelennel? Úgy tűnik számunkra, a küzdelmeket csakis a győzelmek tudják hitelesíteni. Vajon, helyén való dolog ez? Manapság sokat hallani tanfolyamokról, író-, költőképzőkről, s hogyhogy már nem egy országnyi tehetséget emeltünk piedesztálra az aprópénzes kufárhazugságok piacán. Úgy tűnik, egyre inkább üzletággá növi ki magát a tehetséggondozás. S ez is, helyén való, hiteles történet?
Véleményünk szerint a valóság sokkal több, igazságosan ezerszínű és elhelyezhetőbb emberi teljesség ennél a silány cirkusznál.
Ez a könyv gyűjtemény. Egyfajta dokumentációja annak a néhány foglalkozásnak, mely a keletkezést, s a kinyíló alkotói képességeket, lehetőségeket helyezi fókuszába. Jól látva a hiányosságokat, a még gyenge pontokat demonstrálni kívánja a jelennek, s majdan az utókornak is, hogy a tehetség olykor megkérdőjelezhetetlen, ám a kiteljesedés egy hosszú-hosszú folyamat eredménye.
Olyan tehetségesnek vélt és remélt diákok munkáját tartalmazza ez a kötet, akik ugyan érzékelhetően nagyon keményen megküzdöttek az anyaggal – melyet házi feladat formájában kaptak kézhez –, de bátran kimondhatjuk, nem vallottak szégyent. 16-17 éves diákokról van szó, és egyesek munkájáról, már most elmondhatjuk, hogy olyan írással leptek meg minket, melyekre némelyek a kortárs magyar irodalom mainstream-palettáján, akár irigységgel tekinthetnének. Mert ha ma ilyet tudnak írni, még mire lesznek képesek holnap?
Büszkék vagyunk diákjainkra, és ezért a legkisebb dolog, gesztus, hogy ezzel a kiadvánnyal hangot is adjunk elismerésünknek, biztatásunknak és szeretetünknek irányukban.

Megyesi Nagy Imre