A Hetedik Íróműhelye

Írta: Ferenczfi-Faragó Eszter


Közzétéve 3 hónapja

Megtekintések száma: 151A Hetedik Nyílt Íróműhelye keretében 2024. március 28-án a   KF & T Galériában (Kosztolányi Dezső tér 2.)

a versbeszéd és a köznapi beszéd különbségével foglalkoztunk. József Attila: Thomas Mann üdvözlése, Faludy györgy: Október 6, és Radnóti Miklós A' la Recherche című verseiben kerestük meg és neveztük meg a felhasznált eszközöket, rávilágítva, hogyan teszi ezeknek az eszközöknek használata a köznapi beszédtől eltérő módon jelentősebbé az írásokat.

Megállapítottuk, hogy hogy a tartalmak kifejezésekor használt, kulturális hagyománytól történő eltérés egyes esetekben kifejezetten növelheti a szöveg hatását, mivel a meglepetés erejével hat. Foglalkoztunk Megyesi Nagy Imre verseinek elemzésével is. A költő tudatosan alkalmazza a lírai tömörítést. Hiányos, töredékes mondatokat alkot, amelyek központozását a sor- és szakasz törések alkotják, olykor váratlan helyeken a gondolat kifejezése céljából.Megyesi Nagy Imre versei kapcsán mindig szóba kerül Pilinszky János. A foglalkozásra való felkészüléshez ajánlottuk a Pilinszkyről készült film: "Hűség a labirintushoz" megtekintését. 
Imre versei is jól szemléltetik a több síkon egymásra épülő jelentések használatát. Verseinek elsődleges jelentéseinél - csakúgy, mint Pilinszky esetében -  gyakran fontosabbak a "meta jelentések", amelyek közvetlen kifejezésére sokszor nincs is megfelelő (kulturális beágyazottságú) nyelvi eszközünk, de az azt előhívó szövegalkotás "ráébreszti" az olvasót ezekre a jelentés-rétegekre.

Következő foglalkozásunk két hét múlva, csütörtökön lesz. Erre a feleadat egy szabadvers megalkotása az Emberi Jogok Nyilatkozata alapján. Segítség képpen Martin Luther King "I have a dream" kezdetű beszédét ajánljuk.