A digitális szépirodalmi portálok felé

Írta: Bak Rita


Közzétéve 1 éve

Megtekintések száma: 272A digitális szépirodalmi portálok felé…


A digitális szépirodalmi portálokat két szempontból elemzem rövid szerkesztői bevezetőmben. Először az elsőről, a nyelvi szempontról írok röviden.

Nem értek egyet azzal, hogy a szépirodalmi művek digitális szépirodalmi portálokon való megjelenése elsekélyesíti a nyelvet és azzal sem, hogy ezek a portálok a Gutenberg-galaxis nyomtatott kiadványaival szemben nem képviselnek értéket. A költészet magának a nyelvnek a teljességét mutatja fel, mely ezen a mediális csatornán is él és hat, nemcsak papíron.

Mégis sok szerző talán sznobizmusból, talán félelemből még mindig csak a nyomtatott sajtóban szeretné publikálni szépirodalmi műveit, holott úgy gondolom, nincs semmiféle ellentét a két fórum között.

Második szempontom a kulturális közösségépítő szempont:

Gyakran nagyobb kulturális közösség jön létre egy-egy internetes irodalmi portál körül, mint egy nyomtatott folyóirat körül, mert az információ nagyobb közönséghez, gyorsabban jut el, sem a pénz, sem a földrajzi távolság nem játszik szerepet abban, hogy az olvasók hozzájussanak a szépirodalmi művekhez. Gyakorlat, hogy a digitális szépirodalmi portálokon blogok is működnek, a szerzők és az olvasók napi kapcsolatban áll(hat)nak egymással, reflektál(hat)nak egymás műveire még akkor is, ha különböző földrészen élnek.

Ne féljetek tehát digitális irodalmi portálokon publikálni, kedves szerzők!