Kultúrbolygó - 2016. május

Írta: Lajtai Gábor


Közzétéve 5 hónapja

Megtekintések száma: 117KITEKINTŐ

Magyar Művészeti Kalendárium
http://www.muveszetek.hu/datumok/

Május

Május 1.

1927 – Lorán Lenke színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lor%C3%A1n_Lenke

1973 – A P. Mobil együttes megalakulása

https://hu.wikipedia.org/wiki/P._Mobil

Május 2.

1860 – Hertzl Tivadar újságíró születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Herzl_Tivadar

1818 – Batthyány Alajos író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_Alajos

Május 3.

1873 – Hevesi Sándor rendező, író, színháztörténész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hevesi_S%C3%A1ndor

1947 – Gór Nagy Mária színész, színészpedagógus születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3r_Nagy_M%C3%A1ria

Május 4.

1944 – Huszti Péter színész, rendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Huszti_P%C3%A9ter

1957 – Mandel Róbert zeneművész és hangszertörténész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mandel_R%C3%B3bert

Május 5.

1904 – Jókai Mór író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3kai_M%C3%B3r

1942 – Bujtor István színész, rendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bujtor_Istv%C3%A1n

Május 6.

1925 – Temessy Hédi színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Temessy_H%C3%A9di

1960 – Ábrahám Pál zeneszerző, karmester halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81brah%C3%A1m_P%C3%A1l

Május 7.

1953 – Hegedűs D. Géza színész, rendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heged%C5%B1s_D._G%C3%A9za

1983 – Romhányi József író, költő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Romh%C3%A1nyi_J%C3%B3zsef_(k%C3%B6lt%C5%91)

Május 8.

1835 – Székely Bertalan festőművész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kely_Bertalan

1918 – Hollósy Simon festőművész halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3sy_Simon

Május 9.

1935 – Berta Bulcsu író születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bertha_Bulcsu

1964 – Geszti Péter dalszövegíró, énekes születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geszti_P%C3%A9ter

Május 10.

1929 – Kányádi Sándor költő, író születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ny%C3%A1di_S%C3%A1ndor

1957 – Lang Györgyi énekes, színésznő születésnapja

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lang_Gy%C3%B6rgyi

Május 11.

1760 – Pálóczi Horváth Ádám költő, író, népdalgyűjtő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l%C3%B3czi_Horv%C3%A1th_%C3%81d%C3%A1m

1992 – Kolozsvári Grandpierre Emil író, műfordító halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1ri_Grandpierre_Emil

Május 12.

1845 – Batsányi János költő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bats%C3%A1nyi_J%C3%A1nos

1933 – Krúdy Gyula író, újságíró halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%BAdy_Gyula

Május 13.

1912 – Várkonyi Zoltán színész, rendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rkonyi_Zolt%C3%A1n_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)

1994 – Würtz Ádám grafikus, könyvillusztrátor halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrtz_%C3%81d%C3%A1m

Május 14.

1931 – Huszárik Zoltán filmrendező születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Husz%C3%A1rik_Zolt%C3%A1n

1980 – Bulla Elma színésznő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bulla_Elma

Május 15.

1898 – Reményi Ede hegedűművész, zeneszerző halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rem%C3%A9nyi_Ede_(heged%C5%B1m%C5%B1v%C3%A9sz)

1982 – Ádám Jenő zeneszerző, karnagy, zenepedagógus halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81d%C3%A1m_Jen%C5%91_(zeneszerz%C5%91)

Május 16.

1911 – Gács Rezső (Rodolfó) bűvész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rodolfo

1927 – Máthé Erzsi színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1th%C3%A9_Erzsi

Május 17.

1907 – Dsida Jenő költő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dsida_Jen%C5%91

1941 – Haumann Péter színész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Haumann_P%C3%A9ter

Május 18.

1932 – Páskándi Géza költő, író születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sk%C3%A1ndi_G%C3%A9za

1959 – Galla Miklós humorista, zenész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Galla_Mikl%C3%B3s

Május 19.

1893 – Bajor Gizi színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bajor_Gizi

1958 – Bubik István színész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bubik_Istv%C3%A1n

Május 20.

1943 – Levente Péter színész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Levente_P%C3%A9ter

1949 – Schuster Lóránt zenész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Schuster_L%C3%B3r%C3%A1nt

Május 21.

1923 – Tyll Attila színész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tyll_Attila

1940 – Pécsi Ildikó színésznő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_Ildik%C3%B3

Május 22.

1992 – Ránki György zeneszerző halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1nki_Gy%C3%B6rgy_(zeneszerz%C5%91)

1941 – Berki László cigányprímás születése

http://www.mediaklikk.hu/2014/01/16/berki-laszlo-a-nota-nagymestere/

Május 23.

1904 – Palotai Boris író, költő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Palotai_Boris

1927 – Ancsel Éva költő, filozófus születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ancsel_%C3%89va

Május 24.

1826 – Adler Mór festőművész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Adler_M%C3%B3r

1993 – Cseres Tibor író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cseres_Tibor

Május 25.

1890 – Várnai Zseni költő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rnai_Zseni

1955 – Fedák Sári színésznő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fed%C3%A1k_S%C3%A1ri

Május 26.

1948 – Gálvölgyi János színművész születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1lv%C3%B6lgyi_J%C3%A1nos

1966 – Tamási Áron író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tam%C3%A1si_%C3%81ron

Május 27.

1948 – Presser Gábor zenész, zeneszerző születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Presser_G%C3%A1bor

1981 – Pilinszky János költő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilinszky_J%C3%A1nos

Május 28.

1910 – Mikszáth Kálmán író halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Miksz%C3%A1th_K%C3%A1lm%C3%A1n

1928 – Szécsi Margit költő születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9csi_Margit

Május 29.

1875 – Izsó Miklós szobrászművész halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Izs%C3%B3_Mikl%C3%B3s_(szobr%C3%A1sz)

1947 – Csavlek Etelka operaénekes, keramikus születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csavlek_Etelka

Május 30.

1594 – Balassi Bálint író, költő halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Balassi_B%C3%A1lint

1952 – Kocsis Zoltán zongoraművész, karmester születése

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kocsis_Zolt%C3%A1n

Május 31.

1970 – Fábry Zoltán rendező, író, publicista, kritikus halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bry_Zolt%C3%A1n_(%C3%ADr%C3%B3)

1987 – Markos József (Alfonzó) színész, humorista halála

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alfonz%C3%B3

Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok
Összeállította: Lajtai Gábor